Архів за місяць: Липень 2017

Порядок звільнення з роботи і розрахунку при звільненні працівника

Роботодавець або уповноважений ним орган повинен в день звільнення працівника видати йому оформлену належним чином трудову книжку та здійснити повний розрахунок. Термін розрахунку при звільненні працівника з роботи регламентований у статті 166 Кодексу законів про працю. При звільненні працівника з ініціативи роботодавця або уповноваженого роботодавцем органу йому необхідно видати у день звільнення копію наказу. Як… Читати далі »

Звільнення з роботи при невідповідності працівника займаній посаді

Як вказано в пункті 2 статті 40 Кодексу законів про працю, роботодавець має право звільнити працівника з роботи у випадку, коли було встановлено невідповідність займаній посаді, а також при невиконанні обов’язків у зв’язку зі станом здоров’я або недостатньою кваліфікацію, що унеможливлює продовження роботи. При цьому встановленою невідповідністю посаді може бути невідповідне виконання своїх трудових обов’язків… Читати далі »

Звільнення з роботи у зв’язку зі скороченням штату і змінами в організації виробництва

Як вказано в частині 3 статті 36 Кодексу законів про працю, при зміні керівника підприємства або під час його реорганізації (поділу, злиття, перетворення, приєднання, виділення) трудові договори працівників залишаються в силі. Слід зазначити, що скасування дії трудового договору керівником підприємства або уповноваженим органом допускається тільки при зменшенні штату або чисельності працівників, про що йдеться в… Читати далі »

Звільнення з роботи з ініціативи працівника і роботодавця

Будь-які працівники, згідно статті 38 Кодексу законів про працю, можуть розірвати з роботодавцем безстроковий трудовий договір. Однак для цього необхідно повідомити в письмовій формі власника організації, підприємства, або уповноважений ним орган за 14 днів до дати звільнення з роботи. Якщо ж заява працівника про звільнення була написана у зв’язку з певними факторами, що не дозволяють… Читати далі »

Звільнення з роботи за згодою сторін та при закінченні строку дії трудового договору

При розриві трудового договору між працівником і роботодавцем за згодою сторін, як вказано в пункті 1 статті 36 Кодексу законів про працю, має бути відповідне волевиявлення не тільки працівника, але й роботодавця. Таке звільнення з роботи і припинення дії трудового договору потрібно відрізняти від звільнення працівника за власним бажанням, яке, згідно статті 38 Кодексу законів… Читати далі »

Порядок звільнення працівника з роботи

Згідно статті 47 Кодексу законів про працю, керівництво підприємства повинно в день, коли звільняється працівник, віддати йому трудову книжку з відповідним записом. При цьому запис в трудовій книжці при звільненні здійснюється за Інструкцією № 58, після чого роботодавець зобов’язаний провести з працівником розрахунок, термін якого регламентований у статті 116 Кодексу законів про працю. Нагадаємо, що день… Читати далі »

Підстави для звільнення працівника з роботи

Досить часто працівники та службовці різних підприємств та організацій потрапляють в ситуацію, коли керівництво планує звільнення працівника з роботи у зв’язку з тими або іншими причинами. При цьому зазвичай виникає цілий ряд сумнівних питань, які необхідно вирішити. Зокрема, працівників при звільненні цікавить законність таких дій керівництва, підстави, що викликали таке рішення, а також порядок оформлення… Читати далі »