Архів категорії: Правові питання

Юридичні аспекти працевлаштування в Україні та за кордоном. Законодавство про зарплату в Україні.

Процес ліквідації підприємства

Ліквідацією підприємства називається процес, після закінчення якого припиняються всі права і обов’язки підприємця. Після завершення ліквідації жоден кредитор не зможе вимагати виконання зобов’язань перед ним, оскільки права та обов’язки ліквідованого підприємства не переходять до інших осіб. В Україні процес ліквідації підприємств регламентується Цивільним Кодексом України, згідно якого проведення ліквідації здійснює ліквідаційна комісія. Склад ліквідаційної комісії… Читати далі »

Законодавство України про роботу вагітних жінок та жінок з дітьми

Якщо проаналізувати законодавство щодо регулювання праці жінок, то стає зрозуміло, що жінкам, які мають дітей віком до 3 років, та вагітним надаються найбільші пільги. Це не повинно дивувати, бо вагітність є важким періодом в психологічному та фізичному відношенні. Дуже рідко жінкам в цей період вдається проявляти високу працездатність. Що стосується жінок, які народили дітей, на… Читати далі »

Робота для студентів денної форми навчання – правові обмеження і норми

Після того, як починається у ВНЗ навчальний рік, знову набуває популярності питання про можливість працевлаштування студентів, що навчаються на денній формі. Студентів цікавлять різні аспекти, що стосуються законного працевлаштування, суміщення графіків навчання і роботи, а також встановлені державою норми і вимоги щодо роботи під час навчання. Нижче у статті ми спробуємо максимально розглянути законність та… Читати далі »

Порядок звільнення з роботи і розрахунку при звільненні працівника

Роботодавець або уповноважений ним орган повинен в день звільнення працівника видати йому оформлену належним чином трудову книжку та здійснити повний розрахунок. Термін розрахунку при звільненні працівника з роботи регламентований у статті 166 Кодексу законів про працю. При звільненні працівника з ініціативи роботодавця або уповноваженого роботодавцем органу йому необхідно видати у день звільнення копію наказу. Як… Читати далі »

Звільнення з роботи при невідповідності працівника займаній посаді

Як вказано в пункті 2 статті 40 Кодексу законів про працю, роботодавець має право звільнити працівника з роботи у випадку, коли було встановлено невідповідність займаній посаді, а також при невиконанні обов’язків у зв’язку зі станом здоров’я або недостатньою кваліфікацію, що унеможливлює продовження роботи. При цьому встановленою невідповідністю посаді може бути невідповідне виконання своїх трудових обов’язків… Читати далі »

Звільнення з роботи у зв’язку зі скороченням штату і змінами в організації виробництва

Як вказано в частині 3 статті 36 Кодексу законів про працю, при зміні керівника підприємства або під час його реорганізації (поділу, злиття, перетворення, приєднання, виділення) трудові договори працівників залишаються в силі. Слід зазначити, що скасування дії трудового договору керівником підприємства або уповноваженим органом допускається тільки при зменшенні штату або чисельності працівників, про що йдеться в… Читати далі »

Звільнення з роботи з ініціативи працівника і роботодавця

Будь-які працівники, згідно статті 38 Кодексу законів про працю, можуть розірвати з роботодавцем безстроковий трудовий договір. Однак для цього необхідно повідомити в письмовій формі власника організації, підприємства, або уповноважений ним орган за 14 днів до дати звільнення з роботи. Якщо ж заява працівника про звільнення була написана у зв’язку з певними факторами, що не дозволяють… Читати далі »