Чим займається фахівець з логістики?

Автор | 04.03.2018


робота фахівця з логістики в Україні Кількість підприємств у різних секторах економіки нашої країни поступово збільшується. Відповідно це вимагає більш оперативного і швидкого транспортування і зберігання вантажів. Для організації такого роду діяльності компанії створюють відділ логістики. Далі ми розглянемо чим займається фахівець з логістики, які він має права та обов’язки, а також перерахуємо навички, які найбільш важливі при роботі логіста.

Справжні спеціалісти з логістики сьогодні необхідні практично на кожному підприємстві. Ця професія пов’язана з діяльністю у сфері контролю ресурсів та їх реалізації з метою підвищення ефективності виробництва.
Тобто, першочерговими вважаються завдання, що пов’язані з раціональним зберіганням і перевезенням сировини, готової продукції та інших вантажів, необхідних для забезпечення виробництва. На великих підприємствах таких завдань дуже багато і всі вони дуже різноманітні. Тож в різних компаніях обов’язки фахівця з логістики можуть значно відрізнятися.

Фахівець в області складського зберігання

Працівник відділу логістики, який в основному відповідає за контроль зберігання продукції та сировини у складі, повинен забезпечувати такі функції:

Організація правильного складування і зберігання в приміщенні складу продукції та сировини, враховуючи їх специфічні особливості.
▼ Дотримання чіткого порядку розташування продукції та матеріалів у приміщенні складу.
▼ Вибір відповідного обладнання для складу.
Забезпечення правильного переміщення продукції та матеріалів, їх підготовка до перевезення за межі підприємства або для подальшої переробки.
▼ Оптимальне використання приміщення складу.

Фахівець в області транспортної логістики

Основні обов’язки працівника, який займається транспортною логістикою, в певній мірі будуть відрізнятися від обов’язків по складському зберіганню. Сюди слід віднести:

Розрахунок оптимальних маршрутів транспортування і планування перевезення вантажів залежно від їх специфіки.
▼ Пошук перевізника і планування роботи з ним.
Формування пакету документів для транспортування продукції, сировини та обладнання.
Забезпечення супроводу та відстеження під час перевезення вантажів.

Коло обов’язків фахівця з логістики

На кожного менеджера з логістики, крім спеціальних галузевих покладаються ще загальні обов’язки. Нижче подано повний перелік типових обов’язків будь-якого логіста.

▼ Контроль, розрахунок і прогнозування логістичних процесів.
Складання планів закупки товарів (сировини, продукції, обладнання), узгодження дій з постачальниками, розрахунок оптимального шляху і часу транспортування.
Контроль за правильним зберіганням товарів.
▼ Розрахунок загальної схеми перевезення продукції та матеріалів з урахуванням їх специфіки.
Страхування вантажів для їх перевезення.
Зручне та безпечне складування вантажів у приміщеннях складів, дотримання графіку відвантаження.
▼ Підготовка пакету документів для розмитнення товарів у процесі перевезення.

На підприємствах невеликого розміру обов’язки з логістики покладають зазвичай на одного працівника. У великих виробничих, торгових і транспортних компаніях, які замаються різноманітною діяльністю, створюються цілі відділи логістики, фахівці якого виконують чіткі функції, що розподілені між ними.

Відповідальність фахівця з логістики

У кожного фахівця з логістики є свої права та обов’язки. Такий працівник має право складати запити на документацію та матеріали, що потрібні йому для виконання роботи. Крім цього він тісно співпрацює зі сторонніми організаціями, що необхідно для вирішення відповідних питань, які входять в коло його трудових обов’язків. Фахівець з логістики може бути представником інтересів свого підприємства при зустрічі з працівниками інших компаній.

Основні обов’язки фахівця з логістики передбачають високу матеріальну та адміністративну відповідальність, адже логіст розпоряджається довіреним йому майном підприємства. В окремих випадках працівник може притягуватись і до кримінальної відповідальності. При серйозних недоліках у роботі в менеджера з логістики можуть бути великі неприємності. Слід зазначити, що логіст має широкі службові повноваження, які при неправильному використанні можуть завдати значний збиток підприємству.

Як і всі решта працівники інших професій фахівець з логістики несе відповідальність за охорону праці. У випадку виявлення порушень вимог охорони праці він зобов’язаний повідомити про це керівництву і не допустити загрози для своїх співробітників. Що стосується трудової дисципліни – логіст повинен дотримуватись її особливо ретельно.

Хто оцінює роботу фахівця з логістики?

Для оцінки діяльності відділу логістики загалом та кожного працівника зокрема є декілька організацій. Його роботу контролює низка інстанцій. Крім того, що контроль за виконанням службових обов’язків проводиться керівництвом підприємства, створюється ще спеціальна комісія по атестації. Ця атестаційна комісія перевіряє роботу логіста не кожен день, а згідно складених за відповідний період звітів.

Основним показником оцінювання діяльності фахівця з логістики є, звичайно, якість. Іншими словами, важливу роль відіграє своєчасність та чіткість дій логіста, точне виконання ним обов’язків, інструкцій та розпоряджень керівництва. По суті це впливає і на його майбутній кар’єрний ріст як фахівця.

Важливі навички фахівця в області логістики

Кожному, хто намагається знайти роботу у сфері логістики, потрібно знати основні вимоги, які ставляться до претендентів на таку вакансію.

▼ Відповідна освіта. При цьому освіта саме в напрямку логістики не вимагається. Більш важливим є стаж роботи за даним фахом. Але певними перевагами користуються фахівці, що мають дипломи менеджерів, економістів, спеціалістів у митній справі. Важливою перевагою при пошуку роботи вважається наявність диплома про підвищення кваліфікації або сертифіката міжнародного зразка про навчання за даним фахом.
▼ Комунікаційні здібності. Без них логіст просто не зможе працювати, адже він повинен постійно спілкуватися з працівниками свого та інших підприємств. Потрібно вміти налагоджувати стосунки з постачальниками, покупцями, клієнтами, партнерами, включаючи також закордонні компанії. Тому суттєвою перевагою ще вважається знання іноземної мови.
▼ Аналітичні здібності. Фахівець зобов’язаний передбачити різні варіанти розвитку ситуації, що склалася, прорахувавши дрібні моменти і спрямувати роботу в оптимальному напрямку.
▼ Стійкість до стресів. Виконання роботи у сфері логістики, на превеликий жаль, передбачає постійні стреси, що пов’язані з вимогами керівництва компанії, непорозуміння з постачальниками, порушення режиму роботи транспорту та ін. Тому дуже важливо завжди зберігати спокій та врівноваженість.
▼ Здатність нести відповідальність за свої дії. Це не повинно дивувати, бо логістика як структура підприємства завжди передбачає високу матеріальну відповідальність. Завдяки високій відповідальності працівників компанія може успішно розвиватися, при мінімальній кількості форс-мажорних ситуацій. З іншого боку така відповідальність повинна у працівниками викликати відчуття гордості.
На початок статті