Підстави для звільнення працівника з роботи

Автор | 08.07.2017


за що звільняють з роботи працівників Досить часто працівники та службовці різних підприємств та організацій потрапляють в ситуацію, коли керівництво планує звільнення працівника з роботи у зв’язку з тими або іншими причинами. При цьому зазвичай виникає цілий ряд сумнівних питань, які необхідно вирішити. Зокрема, працівників при звільненні цікавить законність таких дій керівництва, підстави, що викликали таке рішення, а також порядок оформлення документів при звільненні працівника з роботи. Слід зазначити, що далеко не завжди юридичний аспект такої процедури відповідає вимогам чинного законодавства, особливо, якщо мова йде про різного роду приватні компанії. Тож давайте розглянемо, які бувають підстави для звільнення з роботи і як повинна відбуватись ця процедура згідно з Законом України про охорону праці, Кодексом законів про працю та іншими чинними документами.

Підстави для звільнення працівника (розірвання трудового договору)

Це питання регламентує 36-а стаття Кодексу законів про працю. Підставами для розірвання трудового договору можуть бути:

згода сторін, коли працівника і роботодавець узгодили це питання не висувають претензій один до одного щодо розірвання трудового договору. В такому випадку процедура передбачає письмову угоду про припинення відносин згідно з заявою працівника, на якій представник роботодавця робить надпис «звільнити з такого-то числа». Після цього роботодавець готує наказ про звільнення з роботи за згодою сторін;

завершення терміну трудового договору – такий варіант можливий лише в тому випадку, коли роботодавець підписав з працівником строковий трудовий договір. Для звільнення з роботи працівника в такому випадку адміністрація підприємства повинна видати відповідний наказ в останній день дії договору. Якщо ж такого наказу не було, тоді трудовий договір буде вважатись укладеним на невизначений строк;

вступ працівника на військову службу (призов в армію) – для звільнення в такому випадку працівнику необхідно подати роботодавцю відповідний документ, що підтверджує його скерування на альтернативну службу або підтверджує призов на строкову службу;

переведення за згодою працівника на інше підприємство або виборну посаду – звільнення відбувається з подання роботодавця, до якого переходить працівник, або рішення про обрання на посаду, видане відповідним органом;

відмова від переводу разом з підприємством в іншу місцевість або небажання продовжувати трудову діяльність через суттєві зміни умов праці. При цьому під змінами умов праці слід розуміти не лише зміну системи роботи, але й розміру заробітної плати, режиму роботи, пільг, тривалості робочого часу, найменування посади або зміну розряду;

покарання або позбавлення волі згідно вироку суду, у зв’язку з яким працівник не має можливості продовжувати роботу на підприємстві;

► інші підстави, що вказані в контракті, який представляє собою специфічну форму трудового договору. В контракті можуть бути вказані умови припинення дії трудового договору достроково, навіть якщо ці умови не передбачені чинним законодавством України;

розірвання трудового договору самим працівником (38-а і 39-а статті КЗПпП), роботодавцем або уповноваженим органом (40-а і 41-а статті КЗпП), за поданням профспілки або іншого органу, який уповноважений представляти трудовий колектив (45-а стаття КЗпП).
На початок статті