Посадові обов’язки страхового агента

Автор | 27.02.2017


що робить агент страхової компанії Страховим агентом називається працівник страхової компанії, який відповідає за укладання різноманітних угод страхування. Це можуть бути угоди страхування майна, життя та інші типи угод, залежно від діючих програм страхування.

Страховий агент повинен ознайомитись з попитом і регіональними умовами певних страхових послуг. Також він вивчає склад потенційних клієнтів серед загального контингенту даного регіону. В обов’язки страхового агента входить обслуговування фізичних та юридичних осіб, до яких входять різноманітні організації, установи, підприємства і заклади будь-яких форм власності. Працівник страхової компанії повинен вміти проводити бесіди з постійними та новими клієнтами, аргументовано висловлюватись та переконувати їх в необхідності продовження або укладання договору на той чи інший вид страхування, залежно від індивідуальної необхідності клієнта, його сфери діяльності та небезпек, що загрожують його майну.

Під час виконання роботи і спілкування з клієнтами страхові агенти спостерігають, оцінюють увагу, пам’ять, особливості сприйняття, поведінкові фактори і мотивацію дій, що необхідно для успішного укладення страхових угод на певні види послуг. При цьому працівник страхової компанії оцінює вік, стать, освіту, стан здоров’я, трудовий стаж клієнта, його матеріальне та соціальне становище, а також цілий ряд інших факторів, які характеризують користувача послуг.

Страхові агенти оформляють та укладають страхові угоди, забезпечують врегулювання відносин між страховиком і страхувальником, контролюють виконання угод, здійснюють прийняття страхових платежів. Працівник страхової компанії відповідає за правильний облік страхових платежів, зберігання і правильне оформлення страхової документації. Крім цього, страховий агент повинен зацікавлювати клієнтів у придбанні страхових полісів, мотивуючи свої дії необхідністю підвищення моральної та матеріальної підтримки всіх соціальних верств населення. Як інструмент зацікавлення він може мотивувати придбання страховки як засіб від банкрутства, безробіття і ризику, що пов’язаний з підвищенням конкуренції. В обов’язки страхового агента також входить допомога клієнту в отриманні необхідної інформації про умови того чи іншого страхового продукту.

Страховий агент зобов’язаний виявляти і вести облік об’єктів страхування і постійних клієнтів, а також вміти оцінювати вартість об’єкта, на який оформляється страховка. Працівник страхової компанії підтримує зв’язок з юридичними та фізичними особами, що придбали страхові поліси, протягом всього періоду дії укладених страхових угод. Якщо клієнт страхової компанії поніс збитки, що пов’язані з застрахованим майном, страховий агент повинен встановити розмір заподіяної шкоди, керуючись різноманітними критеріями і степенем ризику. Крім цього він розглядає скарги і претензії, що надходять від клієнтів та потребують вирішення спірних питань, пов’язаних з виплатою страхової компенсації відповідно до конкретного страхового випадку, що вказаний в умовах угоди.

Страхові агенти визначають причини порушень страхових угод та зобов’язані вжити відповідні заходи для усунення цих порушення та їх запобігання в майбутньому. Також працівники страхової компанії постійно вивчають нові види страхових продуктів та послуг, оцінюють їх перспективність розвитку та вигоду від застосування під час своєї діяльності. Страховий агент повинен вміти вчасно та правильно, згідно встановлених вимог оформити страхову документацію, вести пильний облік страховок і забезпечити ретельне зберігання документації, яка безпосередньо пов’язана з укладанням страхових угод з клієнтами. Крім цього, працівники даної галузі повинні активно взаємодіяти з іншими страховими агентами своєї та інших страхових компаній.

Агент страхової компанії повинен знати нормативно-правові акти, інструкції та положення, а також інші документи і норми, які регламентують та регулюють роботу компаній в сфері страхування. Страхові агенти вивчають умови поширених видів страхування, різновиди страхових послуг, правову базу страхової діяльності. Також спеціалістами страхової галузі повинні враховуватись специфічні регіональні умови, способи встановлення степені ризику під час укладання страхових угод та оцінки збитків при страхових випадках, а також діючу систему соціальних гарантій. Додатково висококваліфікованими страховими агентами вивчаються також основи ринкової економіки, організація праці, психологія, освоюється досвід роботи страхових компаній інших країн світу.
На початок статті