Що таке бізнес-план і для чого він потрібен?

Автор | 21.03.2018


що таке бізнес план підприємства Слово бізнес-план набуло широкої популярності в останні роки. Більшість людей, які хочуть розпочати власний бізнес, лякаються цього слова, адже вони не розуміють його значення і чим він може їм допомогти у розвитку підприємницької діяльності. Є частина підприємців, які переконані в тому, що розробка бізнес-плану взагалі є зайвою. В цій статті ви дізнаєтесь про те, що таке бізнес-план і для чого він потрібен. Також ми ми розглянемо важливі моменти, що повинні враховуватися при складанні цього документу.

Для чого складають бізнес-план?

Для початку ми дамо відповідь на питання про те, для чого складається бізнес-план і що він собою представляє. Бізнес-планом називають документ, що містить чіткий перелік інформації про розвиток бізнесу та загальні розрахунки. Іншими словами, тут повинні бути всі дані про вид діяльності, продукцію (або послуги), виробництво, маркетинг, аналіз ринків збуту, розрахунок фінансової ефективності та рентабельності, організаційну структуру та ін. Бізнес-план повинен складатись з розгляду всіх основних аспектів діяльності, що запланована. Якщо вдуматись в це визначення, то очевидними будуть декілька основних функцій такого документу.

Бізнес-план забезпечує ефективний аналіз та опрацювання бізнес-ідеї. Склавши його, бізнесмен усвідомлює порядок дій, які потрібно виконати для досягнення запланованого результату. Підприємець може визначити основні та другорядні завдання, здійснити максимально точний фінансовий аналіз діяльності. Завдяки бізнес-плану зазвичай вдається визначити ймовірність тих чи інших ризиків, що можуть виникнути в майбутньому. Крім цього, бізнесмен починає краще розуміти структуру обраної сфери діяльності, ринку збуту товарів або послуг.

▼ При наявності бізнес-плану значно легше тримати під контролем реалізацію запланованого проекту. Це свого роду дорожна карта підприємця, що суттєво спрощує створення і розвиток бізнесу на початковій стадії. Ретельне планування і розрахунок всіх розділів цього документу дозволяє чітко усвідомити майбутні дії та їх послідовність для успішного старту. Також значно легше буде передбачити обсяг майбутніх інвестицій, що потрібні будуть для розвитку підприємства.

▼ Щоб знати, допомогою яких фахівців необхідно буде скористатися на першому етапі роботи підприємства, теж потрібно скористатися попередньо складеним бізнес-планом. Тут все очевидно і не підлягає сумніву. До кожного працівника вже будуть готові сформовані вимоги, що дозволить правильно розподілити права, обов’язки і компетенцію. Слід зазначити, що це також спростить пошук необхідного персоналу на ринку праці.

Підприємець складає бізнес-план не лише для себе. Для залучення додаткових інвестицій або оформлення кредиту на розвиток бізнесу в комерційному банку теж буде вимагатися цей документ. І якщо бізнесмен чітко та зрозуміло сформулює план своїх майбутніх дій, ймовірність отримати інвестиції значно збільшується.

З яких розділів складається бізнес-план?

Що ж, давайте тепер розглянемо питання про те, з яких розділів повинен складатися бізнес-план, адже це стандартний документ, який тисячі раз складали різні бізнесмени у нашій країні та за кордоном. Загалом стандартний бізнес-план повинен містити сім типових розділів.

▼ Резюме проекту, в якому підприємець повинен загалом пояснити про заплановану діяльність, свою продукцію або послуги, запланований обсяг додаткових інвестицій, розрахувати прибуток і строк окупності бізнесу.

Аналіз запланованого бізнесу. Тут має бути точний опис сфери діяльності на ринку, а також прогнозування розвитку, основні позитивні та ймовірні негативні тенденції, що можуть чинити вплив на підприємство.

▼ Розділ про маркетинг описує шлях і спосіб розвитку, включаючи позиціонування підприємства на ринку, способи продажу продукції (послуг). Крім цього, слід описати потенційну аудиторію, її вимоги, методи і способи ціноутворення. Сюди ж потрібно включити і розрахунок витрат на рекламу і просування продукції на ринку.

Аналіз конкуренції – наступний розділ, в якому необхідно оцінити можливості потенційних конкурентів на ринку. Слід описати основні моменти майбутньої конкуренції під час виходу на ринок.

▼ Виробничий план – він передбачає описання продукції, її характеристик і структури. Крім цього потрібно розглянути основні етапи виробничого процесу та розрахувати витрати, які будуть необхідні для виготовлення продукції. Тут же необхідно розрахувати затрати часу на виробництво одиниці продукції. Потрібно також пояснити переваги продукції, що дозволять досягти встановленої цілі.

▼ Операційний план – в цьому розділі треба пояснити структурну схему і принцип функціонування бізнес-плану. Тут описується матеріально-технічна база майбутнього бізнесу, підрозділи, посади і структура управління підприємством. Необхідно скласти перелік працівників, які необхідні будуть для виготовлення продукції та її реалізації. Не зайвим буде вказати кваліфікацію, досвід та навички необхідних фахівців, а також розподіл між ними повноважень. Важливо не пропустити й систему оплати праці, зокрема перелік витрат по цій статті.

Фінансове планування, що передбачає розрахунок інвестицій, які будуть необхідні для втілення проекту в реальність. При цьому витрати потрібно розписати детально, розподіливши на окремі категорії. Після цього складається план доходів та витрат на декілька років і розраховується точка беззбитковості підприємства. Все це потрібно для того, щоб інвестор чітко розумів, яким чином будуть використовуватися його інвестиції та коли вкладені гроші повернуться у вигляді прибутку від бізнесу.

Важливі моменти при складанні бізнес-плану

Напевно тепер, коли ми описали і пояснили структурну схему бізнес-плану, його складення вже не буде здаватись важкою справою. А тепер, щоб максимально спростити роботу над бізнес-планом, ми опишемо послідовність розробки резюме – першого розділу цього документу. Важливо зазначити, що більшість інвесторів приділяють цьому розділу особливу увагу. Якщо в резюме буде все висвітлено максимально доступно і лаконічно, ймовірність зацікавити інвестора буде значно більшою. Але цей опис не повинен перевищувати за обсягом 2 – 3 сторінки. Нижче ми розглянемо важливі моменти при складанні бізнес-плану.

▼ Спочатку повинен бути опис кінцевої продукції (послуг) та виробництва загалом. Дуже важливо висвітлити питання про те, що саме буде реалізовувати підприємство і кому будуть надаватись послуги або продаватись продукція. Тут також слід виділити свою конкурентну перевагу. Опис повинен містити характеристику та особливі якості продукції, а також методи досягнення успіху. Важливо підкреслити, яку саме проблему вирішить виготовлення цієї продукції.

▼ Тепер переходимо до фінансів. Потрібно максимально точно розрахувати обсяг інвестицій, що будуть необхідні для початку роботи підприємства, а також розподілити їх по різних статтях витрат. При наявності в бізнесмена частини коштів, що будуть необхідні для старту, про це слід зазначити окремо. Після цього детально описується процес і термін повернення інвестицій (окупність бізнесу).

▼ Наступний пункт резюме – дані про підприємство, які включають інформацію про власника та основних працівників, що будуть задіяні в бізнесі. Як відомо, ідея без команди втрачає свою цінність.

▼ Останнє, про що слід згадати в резюме, це перші кроки (якщо вони були вже зроблені). У випадку досягнення певного успіху про це теж потрібно написати. Наприклад, якщо напередодні вже був підписаний той чи інший важливий документ, або ви маєте якийсь патент, все це потрібно викласти в бізнес-плані. Такі моменти обов’язково будуть оцінені інвестором.
На початок статті