Хто такий менеджер з логістики?

Автор | 02.03.2018


специфіка роботи менеджера з логістики В цій статті ми розповімо про таку професію, як менеджер з логістики. Всі переваги і недоліки роботи, а також обов’язки і завдання менеджера з логістики – про все це ви дізнаєтесь на нашому сайті. Як відомо, завданням відділу логістики будь-якого підприємства є визначення найбільш оптимальних і раціональних шляхів розвитку і роботи. Крім цього, фахівці з логістики забезпечують зменшення витрат при оптимізації роботи компанії. Тож хто такий менеджер з логістики? В першу чергу це працівник, в обов’язки якого входить забезпечення стабільної роботи підприємства. При цьому найбільш важливим питанням, яким завжди займається служба логістики підприємства, є організація швидкого постачання матеріалів та товарів при мінімальних витратах.

Переваги та недоліки професії менеджера з логістики

Менеджер з логістики – це професія, що потребує від працівника ряду навичок, здібностей до розрахунків і математичного складу мислення.

Переваги цієї професії полягають в тому, що:

► логіст постійно чергує роботу в приміщенні офісу та поїздки до місць контролю;
заробіток менеджера з логістики буде залежати від ефективності роботи, здібностей і досвіду;
► кваліфікація логіста підвищується під час самостійної розробки нового логістичного зв’язку більш високого рівня.

Недоліки роботи логісна:

► при допущенні певних помилок в логістичних розрахунках порушується функціональність системи логістики в цілому, а схема доставки вантажів втрачає свою раціональність;
робота відділу логістики зводиться до того, щоб влаштувати всіх замовників при чіткому дотриманні строків та обмеженні витрат.

Посадові обов’язки менеджера з логістики

Загалом до основних обов’язків фахівця з логістики слід віднести:

керування системою логістики підприємства (здійснення прогнозів, планування, управління виконанням робіт по системі логістики, розрахунок оптимальних витрат на логістичні потреби, запровадження нових логістичних систем);
► управління матеріальним і технічним забезпеченням компанії (пошук та аналіз постачальників, складання планів закупівель, укладання угод на постачання, розробка і відстежування плану постачання підприємства);
► планування виготовлення продукції, здійснення нагляду за своєчасним виготовленням і якістю продукції, раціональна витрата робочої сили, часу і матеріалів;
► контроль за резервами підприємства, оцінка матеріальних витрат на поточне обслуговування виробництва і накопичення запасів, контроль за їх станом;
► оптимізація роботи складу (визначення оптимального місця розміщення і типу складського приміщення, а також технології та способу зберігання продукції);
► чіткий розподіл виготовленої продукції (розрахунок раціональності та каналів розподілу продукції, контроль за її продажем, організація прийому виготовленої продукції та відправлення її оптимальним шляхом до покупців);
► перевезення готової продукції та розробка найефективніших схем постачання продукції замовникам (розрахунок оптимального шляху, відстані, та аналіз витрат на перевезення;
► організація перетину транспортними засобами з продукцією митниці (тобто її розмитнення);
► аналіз основних логістичних ризиків (страхування продукції, транспорту для її перевезення, обладнання підприємства, розробка заходів по підвищенню відповідальності перевізників з метою збереження продукції під час транспортування);
► управління відділом логістики (посада менеджер з логістики є управлінською, тому логіст відповідає за підбір персоналу, його навчання та організацію роботи).

Резюме менеджера з логістики

При складанні резюме логіста в ньому мають бути наступні пункти:

► дані про стаж і досвід роботи за професією (вказується загальний стаж і стаж за професією логіста);
► відомості, рекомендації та відгуки з минулих місць працевлаштування (також вказується точна назва підприємств і тривалість роботи на цих підприємствах);
► отримані навички та функціональні обов’язки, що виконувалися в минулому;
► дані про рівень знань іноземної мови та рівень володіння персональним комп’ютером;
► скільки працівників було в підпорядкуванні (якщо такі були);
► нагороди та інші досягнення, що були отримані на попередніх місцях працевлаштування;
► мету працевлаштування, бажаний графік роботи і розмір заробітної плати.

Крім вказаних вище пунктів також можна додати при бажанні супровідний лист і написати декілька слів про додаткові вимоги.

Оскільки менеджер з логістики є посадою управлінською, що вимагає значного досвіду за даним фахом, він повинен добре орієнтуватись не тільки у роботі складу та оптимальному транспортуванні вантажів, але й вміти керувати персоналом підприємства. Хороший менеджер з логістики досконало знає свої обов’язки і права, адже на нього покладається відповідальність за збої у транспортуванні вантажів. Тому присутність такої людини на підприємстві завжди є запорукою раціональних витрат та економії ресурсів.
На початок статті