Як правильно скласти бізнес-план підприємства?

Автор | 25.03.2018


як запланувати бізнес Для того, щоб всесторонньо оцінити правильність прийняття рішень у бізнесі застосовується розгорнутий проект, який називають бізнес-планом. Він дає максимальне обґрунтування майбутніх дій при розвитку підприємницької діяльності. Бізнес-план містить цілий ряд запланованих заходів та відповідає на основні питання. Таким чином, завдяки такому проекту можна визначити, наскільки ризиковано або безпечно вносити інвестиції в цей бізнес. Виникає лише одне питання: “Як правильно скласти бізнес-план підприємства?”

З чого складається бізнес-план?

В першу чергу бізнес-план повинен містити:

► пояснення того, що запланована продукція (або послуги) будуть мати попит на ринку серед споживачів;
► розгляд перспектив і визначення майбутніх обсягів збуту;
► оцінку витрат на виробництво (або надання послуг) і збут;
► перелік робіт, що будуть необхідні для виготовлення продукції (надання послуг);
визначення рентабельності та прибутковості бізнесу для інвесторів;
► вигода від діяльності підприємства для місцевого та державного бюджету.

Основна мета складання бізнес-плану

Для того, щоб якомога точніше пояснити призначення такого проекту, потрібно перерахувати його основні характеристики і можливості.

Бізнес-план представляє собою:

► інструмент, який здатен допомогти бізнесмену максимально точно розрахувати результат роботи підприємства на найближчі декілька років;
► проект, що може застосовуватися для планування концепції та структури конкретного бізнесу з визначенням перспективності розвитку діяльності;
► інструмент, що допомагає залучити у розвиток бізнесу додаткові інвестиції;
► документ, що забезпечує реалізацію основної стратегії роботи підприємства.

Найскладнішим етапом на стадії планування бізнесу є розробка бізнес-плану. Цей проект буде необхідний не лише для обґрунтування зовнішніх інвестицій, але й для планування роботи самого підприємства на першому етапі його створення та виходу на ринок. Однак, в першу чергу цей документ допоможе отримати інвестиції з місцевого бюджету, кредиту на розвиток бізнесу в банку, залучити до пайової участі інших підприємців і т.п.

Типовий зміст бізнес-плану

В документі повинні відображатися всі нюанси комерційної та виробничої діяльності з обов’язковим висновком щодо фінансової ефективності. Враховуючи той факт, що бізнес-план призначений для реалізації стратегії бізнесу, його структура і зміст мають бути універсальними. Типовий бізнес-план повинен містити описані нижче розділи.

Резюме (оглядовий розділ)

Можна сказати, що цей розділ є найбільш важливим, оскільки він в стислій формі відображає загальну суть бізнесу. Саме від написання оглядового розділу буде в найбільшій степені залежати інтерес інвесторів до запланованого бізнесу. В резюме слід передбачити:

► мету діяльності;
► стислий опис компанії загалом;
► перелік найважливіших моментів, що містяться в подальших розділах бізнес-плану, з акцентом на вигідних для інвесторів аспектах цієї ідеї;
► запланований обсяг інвестицій в проект (включаючи кредитування);
► запланований строк повернення внесених інвестицій;
► конкретні цифри фінансової ефективності, що дають змогу оцінити майбутнє підприємство;
► дати і номера отримання необхідних сертифікатів або патентів;
► додаткові моменти підтвердження надійності бізнесу, включаючи також юридичні гарантії.

Загальний опис підприємства:

► основні напрямки роботи і характер підприємства;
► визначення основного профілю (виробництво, надання послуг, торгівля);
етапи розвитку підприємства;
► цікаві пропозиції для клієнтів (споживачів);
► організаційно-правова форма бізнесу;
► заплановані економічні та технічні показники на майбутні декілька років;
► географічні межі діяльності підприємства та перспективи їх розширення в майбутньому;
► конкурентоспроможність продукції (послуг) компанії на ринку;
► особливості, що відрізняють компанію від аналогічних за видом діяльності підприємств.

Опис продукції підприємства:

► перелік властивостей продукції (або послуг);
► опис можливої сфери їх застосування;
► степінь готовності та період виготовлення партії продукції (надання послуг) для виходу на ринок;
► привабливість продукції (або послуг), її особливі якості;
► перелік фахівців (або потенціальних споживачів), що користуються довірою і можуть забезпечити позитивні відгуки про продукцію (послуги).

Маркетинг та аналіз споживчого ринку

Метою цього розділу є пояснення, яким чином запланований бізнес вийде на ринок і буде мати вплив у своїй ніші, а також способи реагування бізнесу на ринкову ситуацію з метою забезпечення збуту продукції. Аналіз повинен містити:

► аналіз попиту і необхідний обсяг виробництва продукції (послуг);
► аналіз конкурентів по ринку та їх переваг, що впливають на розвиток бізнесу;
► прогнозування кількості продажів;
► результати аналізу ринкової ситуації на даний час;
► основну маркетингову стратегію запланованого бізнесу (реклама, підвищення збуту, стимулювання продажів та способи ціноутворення).

При цьому до маркетингової стратегії належать:

стратегія виходу на ринок;
► напрямки розробки нової продукції;
► визначення можливих ресурсів для розвитку;
► результати і способи сегментації ринку;
► прогнозування зміни цін на продукцію (послуги) підприємства;
► перспективні способи транспортування і поширення товарів на ринку;
► аналіз ефективних способів рекламування продукції;
► можливі стратегічні шляхи розвитку бізнесу в перспективі.

Формування виробничого плану

В цьому розділі бізнес-плану потрібно описати:

► можливі способи організації виробничого процесу;
► основні технологічні процеси виробництва;
► перелік матеріалів, сировини та енергоносіїв, їх необхідний обсяг і джерела постачання;
► перелік виробничого обладнання та його основних характеристик;
► вимоги до виробничих ресурсів компанії, включаючи штат адміністративного, інженерно-технічного персоналу, робочих, їх навчання та можливі зміни структури підприємства в процесі його розвитку.

При плануванні виробництва і продажу продукції слід розглянути такі питання:

► загальний план реалізації;
розрахунок потужностей виробництва і його окремих підрозділів;
► оперативно-календарне планування;
► аналіз результатів використання потужностей виробництва.

В плані розвитку підприємства потрібно вказати:

► можливі інвестиційні проекти для розвитку бізнесу;
► соціальний розвиток персоналу;
► покращення технічного рівня підприємства і його працівників;
► необхідні заходи охорони навколишнього середовища;
► покращення організованості виробничого процесу.

Виробничий (робочий) графік

Календарний план робіт (графік їх виконання) конкретного проекту завжди складається з переліку послідовних етапів створення і розвитку бізнесу. Тут же повинні бути визначені обсяги фінансових ресурсів для втілення проекту і розроблені графіки поетапного виконання тимчасових робіт. В такому виробничому графіку має бути:

► визначення ефективності застосування всіх можливих ресурсів;
► планування матеріально-технічного забезпечення підприємства;
► розрахунок кількості всіх видів ресурсів;
► методичне і нормативно-правове забезпечення роботи компанії;
► інформаційне забезпечення керування бізнесом.

Організація та управління підприємством

До розділу слід включити:

► опис і перелік основних учасників компанії (інвестори, партнери, склад керівництва, ключові посади);
► структурна схема організації підприємства, підпорядкованість працівників та поділ між ними відповідальності за результат роботи компанії;
способи оплати праці, підбору кадрів та їх підготовки.

Опис послідовності реалізації бізнес-плану складається з:

► розробки стратегічного плану, його погодження і затвердження;
► мотивації втілення стратегічного плану в розрахований термін;
► передбачення шляхів регулювання реалізації стратегічного плану у випадку внутрішніх та зовнішніх змін середовища компанії.

Планування фінансів

Таке планування має складатись з урахуванням даних інших розділів бізнес-плану. Справа в тому, що при складанні фінансового плану узагальнюються і виражаються у вартості всі основні складові бізнес-плану. Отже планування фінансів передбачає:

► баланс затрат, прибутку та інвестицій;
► планування обсягів збуту продукції;
► прогнозний баланс;
► загальний бюджет компанії;
► операційний бюджет компанії;
► витрати на страхування та інші ризики;
► управління цінними паперами;
показники ефективності бізнесу (чистий дохід, строк окупності, рентабельність та прибутковість).

Оцінка ризиків для бізнесу

Як зрозуміло з назви розділу, в ньому потрібно буде визначити ймовірність типових ризиків для цього виду бізнесу, шляхи і способи їх зменшення, витрати на усунення ризиків. При цьому розгляд способів зменшення втрат і ризиків повинен складатись з опису організаційних заходів для уникнення цих ризиків та програми страхування від ризиків.

Додаток до бізнес-плану

В додатку до будь-якого документа завжди міститься додаткова та підтверджуюча інформація. Це можуть бути аналітичні дані ситуації на ринку, висновки проведення аудиту, опис технічних характеристик продукції та її зображення, укладені угоди, гарантійні листи і планування виробничої площі підприємства.

Слід також пам’ятати, що особливо важливою частиною будь-якого бізнес-плану є аналітичні та фінансові дані, в яких проводиться аналіз грошових потоків під час функціонування бізнесу та визначається їх ефективність.
На початок статті