Звільнення з роботи за згодою сторін та при закінченні строку дії трудового договору

Автор | 09.07.2017


розірвання договору за згодою сторін При розриві трудового договору між працівником і роботодавцем за згодою сторін, як вказано в пункті 1 статті 36 Кодексу законів про працю, має бути відповідне волевиявлення не тільки працівника, але й роботодавця. Таке звільнення з роботи і припинення дії трудового договору потрібно відрізняти від звільнення працівника за власним бажанням, яке, згідно статті 38 Кодексу законів про працю, відбувається через 14 днів після відповідного попередження роботодавця. Необхідність у розриві трудового договору за згодою сторін найчастіше виникає у роботодавця і працівника після підписання строкового договору.

Як вказано в пункті 8 Постанови ВСУ від 06.11.92р. № 9 «Про практику розгляду судами трудових спорів», при досягненні домовленості між сторонами (працівником і роботодавцем) про припинення дії трудового договору за згодою сторін, його дія припиняється у встановлений сторонами строк. При цьому скасування трудового договору можливе лише в тому випадку, коли власник або уповноважений ним орган і працівник досягли взаємної згоди і не мають один до одного претензій. Слід пам’ятати, що сама тільки згода роботодавця задовольнити клопотання працівника та звільнити його до завершення терміну попередження не свідчить про припинення дії трудового договору за згодою сторін (пункт 1 статті 36 Кодексу законів про працю), якщо попередньо сторони не домовилися про таку підставу звільнення з роботи. Іншими словами, без відповідної домовленості, згідно статті 38 Кодексу законів про працю, звільнення з роботи в такому випадку може вважатися за власним бажанням працівника (з його ініціативи).

Припинення дії трудового договору при закінченні строку

Відповідно до пункту 2 статті 36 Кодексу законів про працю, трудовий договір можна розірвати при завершенні його строку дії. Винятком є тільки ті випадки, коли трудові відносини між роботодавцем і працівником продовжуються, при цьому сторони не висунули відповідних вимог щодо припинення таких відносин. Нагадаємо, що відповідно до пункту 2 і 3 статті 23 Кодексу законів про працю, можливе укладання трудового договору:

на певний визначений термін (встановлюється при погодженні сторін);
на виконання певних робіт.

Згідно статті 39 Кодексу законів про працю, якщо термін дії трудового договору вже минув, а відносини між працівником і роботодавцем продовжуються, при цьому не були висунуті сторонами вимоги про припинення трудових відносин, такий трудовий договір буде вважатися продовженим, з невизначеним строком дії. Також необхідно знати, що трудовий договір, який переукладався повторно один раз або більше (винятком вважається тільки строковий договір, укладений за погодженням працівника і роботодавця), вважається безстроковим (укладеним на невизначений строк).

До особливостей припинення дії трудового договору при завершенні його строку слід віднести те, що працівнику не обов’язково писати заяву про звільнення з роботи, а роботодавець, відповідно, не повинен попереджати про звільнення працівника. Пояснюється це тим, що обидві сторони вже заздалегідь, під час підписання, домовилися про розрив трудового договору. Однак все-таки бажано попередити працівника про те, що термін дії трудового договору завершується, щоб в подальшому не виникало конфліктних ситуацій.

Як виняток, слід відзначити звільнення з роботи при завершенні терміну дії договору вагітних жінок і тих, які мають дітей віком до 3 років (або до 6 років при перебуванні жінки у відпустці по догляду за дитиною), а також одиноких матерів при наявності у них дітей до 14 років або дітей-інвалідів. В таких випадках роботодавець зобов’язаний подбати про їх працевлаштування. Протягом трьох місяців після завершення терміну дії трудового договору, у період працевлаштування таких жінок їм виплачується середня заробітна плата.

При завершенні терміну дії трудового договору працівник має право на використання своїх відпусток або виплату відповідної компенсації, якщо він відпусткою не скористався. Згідно статті 3 Закону про відпустки, при закінченні строку дії трудового договору та звільненні працівника з роботи з цієї причини, при його бажанні, невикористана відпустка може надаватися навіть з повним або частковим перевищення терміну дії трудового договору. В таких випадках дія договору продовжується до останнього дня відпустки працівника.
На початок статті